/* Ad sense */ /* Ad sense end */ Partia Rakłem: sierpnia 2020

poniedziałek, 17 sierpnia 2020

Żywie Biełaruś!

 


Na ulice białoruskich miast wyszły miliony ludzi, by ostatecznie sprzeciwić się kolejnym fałszerstwom wyborczym Łukaszenki. Sądzę, że każdy człowiek z rozumem i godnością człowieka powinien popierać protesty niezależnie od poglądów politycznych. A oto dlaczego!